Om WIBAI AB

Företagets största verksamhetsgren är redovisning, lön och ekonomisk rådgivning. Vi erbjuder även bemanning inom lastbil-, buss- och taxichaufför samt utbildningspersonal inom trafikutbildningar (lastbil, buss och personbil).

Läs mer nedan om våra tjänster!

Våra tjänster


Redovisning, lön och rådgivning

Söker du efter tjänster inom redovisning?

Verksamhetsgrenen ”redovisningstjänster” har bytt namn till EkonomiNissen och har en ny hemsida. Tidigare kallades verksamhetsgrenen för WIBAI Redovisning.


Bemanning

Vi kan bistå med lastbils-, buss och taxichaufför.


Konsult inom trafikutbildningar

Vi kan bistå trafikskolor och yrkesutbildningar med utbildningspersonal för lastbil, buss och personbil.